in

Általános iskolai beíratás 2016/2017. tanév

altalanos-iskolai-beiratas-2015Tájékoztatás az általános iskolába történő beíratásról 2016/2017. tanévre

Beíratás ideje:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra,
2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.

Tankötelezettség:
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

Egyéb tudnivaló:
A kormányhivatal álláspontja szerint: a felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az általános iskolák körzethatárait tartalmazó nyilvántartás elérhető IDE KATTINTVA

Forrás: kormanyhivatal.hu

A teljes tartalomért Klikk ide…

Hajléktalanok: késelés lett a vitából

Informatikusnak adták ki magukat a dílerek