in

Nyerő PostaPont!-Nyereményjáték

CROGEN SPORT

A MAGYAR POSTA ZRT.

RENDELJ POSTA CSOMAGAUTOMATÁRA NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: Szervező) által szervezett „Rendelj Posta Csomagautomatára” elnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) minden devizabelföldi, cselekvőképes, és 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki a játék időtartama alatt olyan webshopból rendel, ahol lehetősége van a csomagja átvételére a Posta Csomagautomatát választani és a megrendelt árut ilyen módon veszi át, valamint a csomagátvételt követően a www.postapont.hu/nyeropostapont oldalon regisztrál – megadja nevét, e-mail címét, és a telefonszámát, , majd aktiválja regisztrációját, és legalább egy érvényes csomagazonosító kódot (csomagragszámot) tölt fel a játék oldaláraA játék időtartama: 2014. november 3. – 2014. november 30.
 2. Egy játékos annyiszor vesz részt a sorsoláson, ahány csomagazonosítót feltölt www.postapont.hu/nyeropostapont oldalra, de minden játékos csak 1 nyeremény átvételére jogosult
 3. A nyereményjáték végén a Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
  • 1 db fődíj CROGEN SPORT 49cm3 ROBOGÓ
  • 30 db Sony Smartwatch MN2 okosóra
 4. Sorsolási időpont2014. december 10. 09:00 óraA sorsoláson azok vesznek részt,akik 2014.11.03. és 2014.11.30. között a webshopból Csomagautomatára rendeltek árut és az 1. pontban szabályszerűen regisztráltak a www.postapont.hu/nyeropostapont felületen és a Csomagautomatából átvett csomagon szereplő azonosítókódot (csomagragszám) feltöltötték adott weboldalra.Szervező a sorsolást közjegyző jelenlétében tartja meg.
  A sorsolás helyszíne: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.Sorsolás módja: gépi sorsolás
 5. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 6. A Nyertesek névsorát a Szervező a sorsolást követően 10 munkanapon belül a www.posta.hu, awww.postapont.hu/nyeropostapont, oldalakon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertesek neve jelenik meg. A nyertesek névsoráról a Szervező felvilágosítást ad a 06-40-46-46-46 –os helyi tarifával hívható ügyfélszolgálati telefonszámon.
 7. A Nyerteseket a Szervező a regisztráció során megadott e-mail címen vagy mobiltelefonon értesíti, majd a nyeremény átvételének részleteit egyezteti. A nyeremény átvételének feltétele a nyilatkozat kitöltése, melyen a Nyertesnek a következő adatokat kell megadnia: név, adóazonosító jel, anyja neve, születési hely és idő, születéskori név, a 10. pontban foglaltak miatt. A nyereményeket a nyertesek az előre leegyeztetett postahelyen vehetik át.
 8. A Nyertes a nyeremény átvételére a nyerésről szóló értesítést követően, de legkésőbb a sorsolás napját követő 90.napig jogosult.
 9. A nyereményhez tartozó SZJA és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) a Nyertest terhelik.A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.A Szervező a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal felelősséget.
 10. A Játékban a Magyar Posta Zrt. Kommunikációs és Marketing Igazgatóság, Üzleti Kommunikációs Osztály alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 11. A Játékosok a személyes adataikat önkéntesen hozzák a Szervező tudomására és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező személyes adataikat „Rendelj Posta Csomagautomatára” elnevezésű nyereményjáték lebonyolítása céljából a 2011.évi CXII. törvény (Infotv.) és a jelen Játékszabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Játékosok tudomásul veszik, hogy személyes adataikat a Szervező a sorsolásig, a Nyertes személyek esetében a nyeremény átvételéig őrzi. Amennyiben ezen határidőn belül az érintett személy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, a Szervező az adatokat a visszavonást követően haladéktalanul törli. A törlés nem terjed ki azokra az adatokra, amelyekre vonatkozóan törvény alapján és ideig a Szervezőnek adatkezelési kötelezettsége áll fenn. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentiek szerint a sorsolás, vagy a nyeremény átvételére nyitva álló határidőt megelőzően adatai törlését, zárolását kezdeményezi, azzal elveszíti a nyereményjátékban történő részvétel – beleértve a nyeremény átvételének –jogát. A Játékosok a Szervező Ügyfélgondozási Központjának címén (3512 Miskolc) vagy a 06-46-320-136 faxszámon, a 06-40-31-32-33 telefonszámon vagy az uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen bármikor tájékoztatást kérhetnek az adatkezelésről, kérhetik az adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, bejelenthetik az adatkezeléshez adott hozzájárulásuk visszavonását. A Magyar Posta Zrt. adatfeldolgozóként a Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft-t veszi igénybe. Az adatokat a Szervező az adatkezelés megvalósításában, vagyis a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg. A Játékos az adatai kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, jogainak megsértése esetén az igényét bíróság előtt érvényesítheti.A játékban történő részvétel feltétele a játékszabályzat elfogadása. Játékosok a játékszabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik.
 12. A nyereményjátékkal kapcsolatos információkat és a nyereményjáték hivatalos játékszabályzatát Szervező a játék időtartama alatt a www.posta.hu valamint a www.postapont.hu/nyeropostapont internetes oldalon teszi közzé. Szervező felvilágosítást ad a 06-40-46-46-46-os helyi tarifával hívható ügyfélszolgálati telefonszámon.

A képen látható modell illusztráció

Regisztrálj a Nyerő PostaPont oldalon és töltsd fel a csomagazonosító számodat legkésőbb november 30-ig.

A december 10-i sorsoláson kisorsolnak egy CROGEN SPORT 49cm3 robogót és

30 db Sony SW2 smart watch órát.

The post Nyerő PostaPont!-Nyereményjáték appeared first on Nyereményonline.

Kattints ide a teljes cikkért!

: http://nyeremenyonline.hu/nyero-postapont/

A magyarok végre megszeretik a magyar filmeket?

Dedikált cipőkkel adakoznak a celebek