in

Válassz és nyerj az álmodozás helyett-nyereményjáték

Válassz és nyerj álmodozás helyett
VÁLASSZ ÉS NYERJ!

A nyereményjátékban egy nyertest sorsolnak, aki megnyerheti az általa választott nyereményt.

Részvételi szabályzat:

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A nyereményjátékot szervező Jaguár Média Kft. (székhely: 1149 Budapest, Angol u. 38., levelezési cím: 1142 Budapest, Angol u. 38., cégjegyzékszám: 01-09-961644, adószám: 23354805-2-43; adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-60842/2012., a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett sorsolásos nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt regisztrációval csatlakoznak a Játékhoz, elfogadják a jelen Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabály”) meghatározott feltételeket, valamint az adatkezelési szabályzatot, és személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak.

2. A Játék főbb szabályai:
– A Játékban való részvételhez egy személy csak egyszer regisztrálhat.
– A Játékban egy személyt sorsolunk ki véletlenszerűen, aki megnyeri az általa választott főnyereményt (1 db iPhone 6 okostelefont, Wellness Pihenést (Kapitány Hotel****, IKEA 100.000 Ft-os ajándék utalványt).

A játék időtartama: 2014.10.08.- 11.16.
A sorsolás ideje: 2014.11.17.
A nyeremény átvételének határideje: 2014.12.17.

3. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabály 2. pontjában foglalt feltételeknek. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

4. A Szervező a sorsolást a 2. pontban meghatározott időpontban, vagy az ott meghatározott időszakonként tartja.

5. A sorsolásokon a www.erdekelne.hu oldalon, a játék promóciójában, a játék felhívásában megnevezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A weboldalon, és a Játék egyéb promócióiban szereplő képek csak illusztrációk.

6. A Játékban való részvételhez egy személy csak egyszer regisztrálhat. Amennyiben valaki valótlan adatokkal, vagy többször regisztrál (akár eltérő adatokkal), a Szervező valamennyi regisztrációt törli, így a Játékos a sorsoláson sem vehet részt. A nyereményjátékban automatikusan részt vesznek a meghirdetett Játék időintervallumának utolsó napján aktív, visszaigazolt regisztrációval rendelkező Játékosok.

A regisztráció kizárólag az aktuális nyereményjátékra érvényes, a későbbi nyereményjátékokon a részvétel újabb regisztrációval lehetséges.

7. Minden Játékos a regisztrációt követően a regisztráció során megadott e-mail címére kap egy egyedi azonosítóval ellátott linket, és erre kattintva automatikusan véglegesíti regisztrációját, így részt vesz a sorsoláson. A regisztráció akkor tekinthető a Szervezőhöz beérkezettnek, amikor az a Szervező adatbázisában rögzítésre került. A regisztráció időpontja az adatbázist tartalmazó szerver belső órája által a rögzítéskor mutatott idő. Erre irányuló kérés esetén ennek pontos időpontjáról a Szervező tájékoztatja a Játékost.

8. A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson a Szervező egy nyertest és egy pótnyertest sorsol ki nyereményenként. Amennyiben a Szervező a nyertest nem éri el, helyébe automatikusan a pótnyertes lép. Amennyiben a pótnyertes sem érhető el, vagy a nyereményt sem a nyertes, sem a helyébe lépő pótnyertes sem veszi át, a Szervező nem köteles újabb pótnyertest választani, vagy a nyereményt újra kisorsolni. Ebben az esetben a Szervező a nyereménnyel belátása szerint jogosult rendelkezni. A nyertes (pótnyertes) a nyereményét a 2. pontban meghatározott időpontig veheti át.

9. A Szervező a nyertes Játékosok (nyertes) nevét közzéteszi a sorsolást követő öt napon belül a www.erdekelne.hu weboldalán. Mindezen túl a Szervező a nyertest a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 2 munkanapon belül külön is értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését – a Szervező választásától függően – a regisztráció során megadott e-mail címen vagy telefonszámon kísérli meg. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest 2 munkanapon belül elérni (vagyis a nyertes az e-mailre nem válaszol, telefonon pedig nem érhető el), akkor a nyertes játékos továbbiakban nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Szervező a pótnyertest értesíti, a fenti szabályok szerint.

A Szervező jogosult eldönteni, hogy a nyertes (pótnyertes) értesítését telefonon vagy e-mailen kísérli meg. A Szervező sikertelen elérés esetén nem köteles a másik kapcsolatfelvételi csatornát igénybe venni. Amennyiben a Szervező a nyertest (pótnyertest) nem éri el, a nyertes (pótnyertes) joga a nyereményre elvész. A nyertes (pótnyertes) kizárólag akkor követelheti utólag a nyereményt, ha a Szervező az értesítést nem kísérli meg, vagy nem a megadott elérhetőségen kísérli meg, vagy ha a Szervező megadott elérhetőségein a Játékos a Szervező megkeresésére nem tud reagálni, a Szervező érdekkörében felmerülő okból.

10. A Szervező szabadon dönthet arról, hogy a nyereményt milyen úton juttatja el a nyertes részére. A Szervező a kizárólag csomagban küldhető nyereményt nem köteles a nyertesnek elküldeni, ebben az esetben a nyertes személyes átvételre jogosult. A Szervező a nyeremény megküldése esetén önállóan dönt a szállítási módról, erről a nyertest e-mailben értesíti.

11.A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/ hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

12. A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és az adatkezelési szabályzat figyelmes elolvasására. A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Játékszabály és az adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elfogadja. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A regisztrációval a Játékosok az adatkezelés szabályait, illetve a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

• nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
• a megadott személyes adataikat a Szervező az adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelje;
• a Játékosokról készült, a játékos főbb adatait, nyereményét bemutató jegyzőkönyvet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár Kattints ide a teljes cikkért!

: http://nyeremenyonline.hu/erdekelne-ha-nem-vagy-kivancsi-akkor-igy-nem-is-nyerhetsz/

Szoptatós szelfikkel kampányolnak a tévés kedvencek

Ritka kincsre bukkantak a tengerfenéken