in ,

Szerelmi horoszkóp 2014 ősz-tél

Téli szerelmi horoszkóp

cute-heart-love-snow-snowman-winter-Favim.com-47175_large

Télen nagy megújulások, újrakezdések várhatók, sokan most találhatnak társra, a párban élők pedig sokat javíthatnak, emelhetnek a kapcsolatukon.

Kos

Szerelmi téren rengeteg kellemes eseményt tartogat a december. A partneréhez fűződő kapcsolatának megerősítése most olyan jól hangolttá, olyan fesztelenné teszi önt, ami segít a baráti kapcsolatai megerősítésében is.

De bármily sikeres is, ez nem szabad, hogy elbizakodottá tegye önt. Ezzel ugyanis a visszájára fordíthat minden kedvező fordulatot. A szavahihetőség is nagyon fontos: amit ígér, azt mindig tartsa be. Ha csak kicsit is bizonytalan, vagy általában megnőtt a bizonytalansági tényező az életében, inkább ne ígérjen semmit. Akkor még mindig meg lesz az esélye arra, hogy a kellemes meglepetés erejével hasson, és annál nagyobb örömöt okozzon partnerének. A vége úgyis az lesz, hogy ha még nem élnek együtt, akkor a közös otthon gondolata is megfogan a fejükben.

Az egyéb fogantatásokról nem is beszélve! De ha már együtt élnek is, akkor is megfontolandónak tartják majd a költözés, a lakásbővítés, vagy felújítás gondolatát. Az otthont illető közös tervek most jól kivitelezhetők, és a további együttélés zálogai is lehetnek.

Bika

Nehezen megy most az intimitás. Fél is, meg nem is a magánytól, de az erős hajlama arra, hogy mindent maga végezzen el, nehezíti a kapcsolat kialakítását. Persze lehet, hogy mindezt ön úgy érzi, hogy a létező, vagy épp nem létező társa hárít önre minden felelősséget, feladatot. De az igazság az, hogy ön annyira ott van a dolgoknál, hogy valójában a másiknak képtelenség hozzáférnie ahhoz. Talán még a hozzáértését is megkérdőjelezné.

Lassan-lassan mégis hozzászokhat, hogy imitt-amott engedjen, és átengedjen dolgokat. Erre azért is jó, ha már idejében rászoktatja magát, mert az új esztendő tele lesz új kihívásokkal, amikor sokat számít majd, hogy egy szerető és segítő kész társ áll ön mögött.

Ahogy enyhülni kezd az idő a tél vége felé, az ön szívében is annál inkább enged fel a ridegség. Még egy régi kihűlt kapcsolat is kirobbanóan forróvá válhat, mint egy szunnyadó, de hirtelen feléledő tűzhányó. Ne féljen a saját érzelmeinek a hevességétől, inkább fordítsa azokat jó irányba!

Ikrek

Jól teszi, ha tudatosítja a kedvesében, hogy mennyire fontos is önnek az ő jelenléte, társasága. A kapcsolat nem működik „önmagától”. Önnek talán minden tiszta és világos az érzelmeik terén, de a kedvesének nagyon is szüksége van a megerősítésre. A szavakon túl a tettekben is.

A legjobb lenne, ha a Szilvesztert valami különleges helyen töltenék idén. A külföld is számításba jöhet: ehhez nem is kell olyan messzire mennie. Hogy egy közeli, határmenti, régi magyarországi helyszínen tartott fergeteges partin, vagy kettesben valami hegyi kunyhóban lépnek át az új évbe, az az egyéniségükön és a fantáziájukon múlik. De a szerelem mindenképp garantált.

A rámenősség különösen a hölgyeknek nem áll jól. Az új évben mégis kissé hajlamos lehet elragadtatni magát. Ha ön a gyengébb nem tagja, akkor gyakorolja inkább a türelmet, és akaratosság helyett inkább a vonzerejét növelje. Ezzel sokkal többre mehet, mintha folyton parancsolgat. Ne engedje, hogy a téli bezárkózás a rosszabbik énjét hozza ki önből!

Rák

Mindig találhat okot és indokot a kedvesével való csatározásra. De ha jobban belegondol, a békességre, szeretetre legalább annyi okot szolgáltat a kapcsolatuk, mint épp az ellenkezőjére.

Szép dolog a nagyravágyás, de ne akadjon fenn minden kicsiségen, ha a terveik és reményeik nem pont úgy alakulnak, ahogy azt ön színes álmaiban elképzelte. Ha nagy vonalakban mégis arra tartanak, amerre szerette volna, akkor az apróságok tekintetében gyakoroljon nagyvonalúságot!

Szerencsére az Újév hajnala szerelmes szívvel találja önt, és ettől új erőt meríthet a továbblépéshez. Ha jobban belegondol, a kalandok most sokkal kevésbé vonzzák amúgy is. A tartósságot viszont csak bizonyos kompromisszumok árán lehet elérni.

Sok múlik az emberismeretén, na meg az önismeretén is. Az utóbbi még nehezebb kérdés, mert a jegyén áthaladó Jupiter a Plútóval tartós szembenállásban sok olyan tulajdonságot hoz ki önből, amit nem is gondolt volna a sajátjáénak. A megújulás erői önben és a kedvesében is egész télen nagy hévvel működnek.

Oroszlán

Ön jól érzi magát a kapcsolatában és általában jó szándékkal is közelít kedvese, és minden más ember felé. Ha ők mégis sértődékenynek, vagy érdektelennek mutatkoznak, az azért lehet, mert leereszkedő, vagy tudálékos módon közelít feléjük. Önnek fel sem tűnik talán ez a modor, de különösen a vezető pozícióban lévők eshetnek bele abba a hibába, hogy ugyanabban a stílusban beszélnek otthon a szeretteikkel, mint ahogyan a munkahelyen a beosztottaikkal. Mielőtt hazatér, cseréljen arcot, személyiséget! Segít ebben, ha kisebb kitérőkkel tér haza, és azonnal letussol, ruhát cserél.

Az év elején talán kissé m agányosnak érezheti magát, még akkor is, ha egyébként társkapcsolatban él. De ne aggódjon: a tél második harmada még meglepetésekkel szolgálhat önnek szerelmi téren. Csak sohase adja fel azt, hogy meghódíthatja a szíve hölgyét /urát!

Ne feledje: az, hogy az illető folyamatosan és már esetleg régóta önnel él, még nem jelenti azt, hogy nem kell újra és újra meghódítania. Az egészségügyi indokokon túl, már csak ezért sem árt jó karban tartania magát.

Szűz

Konfliktusai lehetnek közeli kapcsolataiban, legjellemzőbben a társkapcsolatában. Ennek gyökere nagyon gyakran elfojtott, vagy egyenesen tudattalan érzelmi problémákban keresendő. Lehetséges, hogy olyan mélyen vannak ezek, hogy önmagától nem is tudja feltárni az okokat. Kérdezgesse a szüleit, ha teheti, az anyja terhessége, a születése, és a kisgyermekkora körülményeiről. Nagyon is lehetséges, hogy mostani kínzó idegfeszültségeire és lelki görcseire a nagyon régmúltban talál magyarázatot.

A kedvesével meg legjobban teszi, ha fegyverszünetet köt, hiszen valószínű, hogy a haragját, megbántottságát, kételyeit csupán ön vetíti rá, és nem az ő viselkedése a valódi oka. Annál is inkább jobban tenné ezt, mert valójában nagyon is szüksége van a társa támogatására. És ha hideg fejjel mérlegre teszi a pozitív és negatív dolgokat vele kapcsolatban, még akkor is az előbbi javára dől el a mérleg, ha a negatívumokat mégsem csak képzeli.

Legyen okos, vegye elő a jobbik eszét, és próbálja meg először csak magának megfogalmazni a pozitív érzéseit. Aztán fejezze is ki azokat!

Mérleg

A kedvese elvárásainak való túlzott megfelelési kényszeréből adódóan hajlamos lehet arra, hogy elhanyagolja baráti viszonyait. Ennek viszont előbb-utóbb a társkapcsolata is kárát láthatja. Önök mindketten társasági emberek, ezért ha hirtelen megritkulna önök körül a levegő, azt mind a ketten nehezen viselnék.

Jól teszi, ha a sarkára áll, és nem akar folyton mindenben megfelelni a kedvesének. Az igazság úgyis az, hogy neki is inkább akkor felel meg, ha nem akar. Valójában, minden látszat ellenére az erőt és a megbízhatóságot keresi önben. Megbízhatóságot, amely csakis belülről fakadhat, tehát nem a külső kényszerek szerint valót.

Januárban megnövekszik önben a fészekrakó kedv. Ha még nem alapított családot, most ennek sürgető igényét érezheti. Ha igen, akkor jobb, megfelelőbb helyre költözne, vagy más módon javítana a körülményein. Lehetséges, hogy céljai elérése érdekében további vitákra, harcokra kerül sor a családján belül. De ha a szeretet szava vezérli, akkor képes lesz úgy elérni céljait, hogy az mindenkinek javára váljon.

Skorpió

Mostanában kissé zárkózottnak mutatkozik, sok mindentől visszahúzódik, ami eddig az életeleme volt. A kapcsolat terén is érződik ez a magába zárkózás. Nem is csoda, ha a kedvese titkolózónak, morózusnak fogja tartani. A magányosság érzését ugyanis még akkor is nehéz lehet leküzdenie, ha amúgy tartós kapcsolatban él.

Az is előfordulhat, hogy azért dönt egy kapcsolat megszilárdításáról, hivatalossá tételéről, mert éppen hogy attól tart, magára marad. Az ilyen félelemből tett lépések általában nem célravezetőek, de ha a társával amúgy valóban szeretik egymást, akkor mindenképpen érdemes megpróbálkozniuk vele. A bizalmat azonban önnek kell magában újra felépítenie. Ne induljon ki a régi csalódásokból!

A jegyén áthaladó Szaturnusz a magányosság érzetén túl egyfajta jellemszilárdító erővel is bír. Ha önmaga felől biztos, akkor jó úton van afelé, hogy más is megbízhasson önben, ezáltal ön is másokban. E bolygónak tulajdonítanak bizonyos öregítő erőket is, de ha tudatosan él vele, akkor ez inkább csak határozottságot tapasztaltságot és megbízhatóságot ad.

Nyilas

Soha nem múló hite most a szerelemben találhat újra táplálékot, megújulást. Az újdonság nemcsak egy új személy formájában élhető meg. Ha képes úrrá lenni eddigi frusztrációin, csalódásain, és lelke mélyéből megbocsátja azokat a kedvesének, akkor egy régi szerelmet is teljes frissességében élhet át.

A helyzet kulcsa megint önnél van. Ez egyébként még akkor is igaz, ha történetesen új kapcsolatba kezd: abban a régi konfliktusok ugyanúgy belejátszanak, mert nehéz csak úgy elszakadni a rossz tapasztalatoktól. Ez esetben gondoljon mindig arra, hogy a mostani kedvese egy új, egy egészen más ember, aki semmiben sem hasonlítható semelyik régihez, sem a szüleihez. Adjon esélyt mindig a tiszta lappal indulásnak!

Januárban a szerelem és a pénzügyek kérdései furcsán keverednek. A jó lehetőségeket csak a jóízlés határáig használja ki. Nehogy rossz fényt vessen önmagára. Annál is inkább, mert a januárban kapott támogatásról februárban kiderülhet, hogy annak ára is van. Ne tegye kockára partnerkapcsolatát bizonytalan kimenetelű dolgokért!

Bak

A december jó alkalmakat szolgáltat arra, hogy megbeszélje a kapcsolatát a szeretteivel. Igaz, a szavak szintjén nem minden közölhető. Az érzelmeket csak egy igazi költő tudja verbálisan jól megragadni. Vagy vegyen kölcsön néhány mondatot tőlük, vagy bízza az üzenetét egy virágra.

Néha még egy kis simogatással, érintéssel is többre megy, mint a magyarázatok áradatával. Persze előfordulhat az is, hogy egy kedvesnek szánt érintést is arroganciának érez, vagy éppen azzal reagál rá. Próbáljon meg uralkodni magán! Nem minden a látszat, a támadás sokszor éppen védekezés. Sokat segít, ha megpróbálja magát beleképzelni a társa helyzetébe.

Lássa be, értse meg az ő gondjait, az ő szempontjait is. És legyen elnézőbb a bogaraival szemben. Ezzel már jó úton van afelé, hogy megváltoztassa őt, de csakis a lényeges dolgokban. Először azonban saját magának kell megváltoznia. A jegyében haladó Plútó kemény érzéseket válthat ki önben, amivel még saját magát is meglepheti. Hát még a társát. A tükör most jó szolgálatot tesz a szembesülésben: mélyüljön el a saját vonásaiban nap mint nap!

Vízöntő

Lelki frusztrációit ne próbálja meg vásárlással gyógyítani! Ezt a kedvese, legyen bármilyen elnéző, előbb-utóbb a szemére fogja vetni. Akkor ugyan eljátszhatja a sértődöttet, és megmutathatja az oroszlánkörmeit, de attól még sajnos neki lesz igaza. És bár ez önmagában még vajmi kevés, de a bajt végü

a saját bőrén is érezheti. Hallgassa meg hát a párja bölcs tanácsait, és inkább bízza rá a pénzügyeik kezelését. Az ön számára különösen nem mindig könnyű a „ketten”-t megélni, mert az individualizmusa mindenki másnál erősebb. De ha nem érti meg ennek az állapotnak a más voltát, akkor hamarosan a saját bőrén tapasztalhatja, hogy milyen is az „egyedül”. Az pedig, még az önállóság látszata ellenére is igazából kevesebbé, és sebezhetőbbé teszi önt. Ugye nem akar a saját kárán tanulni?

A jövő év további kihívások elé állíthatja az öncsiszolódás terén: néha ezt a smirglinél is erősebbnek, netán vésőnek érezheti. De vigasztalja a tudat, hogy a végeredmény majd önnek is tetszeni fog. Önmaga tökéletes szobrát, ketten a párjával alakíthatják ki.

Halak

Szerelmi élete azon múlik, mennyire bír igazi Halak lenni: mennyire áldozza fel az életét másokért. Minél többet ad, és minél inkább azonnal képes feledni adakozását, annál többet remélhet szerelmi téren. A szeretet képessége a szívében rejlik, de lehet, hogy neveléssel, csalódásokkal sikerült jól elzárnia magában.

Ha úgy érzi, hogy van olyan terület az életében (gyermekkor, élettér, érzés) amit, mintha egy dobozba zárt volna, akkor most jött el az ideje, hogy felnyissa lelkének ezt a varázsdobozát. Lehetőleg ne várja meg, míg a sors kólintja fejbe, mint Dorothy-t a tornádóban röpülő tárgyak. Ön álmodozó típus, magától is el tud merülni lelke mélységeiben. Ez a mese mindenesetre hasznos tanulságokkal szolgálhat, ha meg akarja érteni önmagát, és szerelmét. Óz varázsló smaragd szemüvege az a csodaszer, amelyen keresztül ön is megpillanthatja a boldogságot.

Elsőnek tehát a szemléletén kell ehhez változtatnia. Mert a lehetőség mindig, minden pillanatban benne rejlik a körülményeiben. Vegye fel a maga csodaszemüvegét!

Téli trendek

Szuper finomságok a hűvösebb napokra